Catalog Design

okartwork-catalog

001-500x250

ราคาออกแบบ 1 – 35 หน้าละ 500 บาท
 
002-500x250

ราคาออกแบบ 35-60 หน้าละ 450 บาท
 
003-500x250

ราคาออกแบบ 60+ หน้าขึ้นไป หน้าละ 400 บาท
 

  ขั้นตอนการเริ่มทำงานกัน

** 1. เตรียมรูปภาพสินค้าที่จะทำแคตตาล็อก และข้อมูลต่างๆให้พร้อม ( พิมพ์ในโปรแกรม Word, Excel )
** 2. บอก คอนเซ็ป ความต้องการ เช่น อยากได้โทนสีแบบไหน ตัวอักษรมุมมอง ตัวอย่างตามต้องการของคุณ
** 3. ขนาดที่ต้องการใช้งาน ส่งมาที่ Email : info@okartwork.com


— ดูตัวอย่างผลงาน —