ออกแบบนามบัตร

**ราคา ออกแบบนามบัตรอย่างเดียว 1,000 บาท   

** สั่งพิมกับเราออกแบบให้ฟรี **

นามบัตร-01

 *** มัด 50% ก่อนขึ้นงานให้ ***

***เราให้ไฟล์งานลูกค้า เป็น AI / PDF สามารถทำไปแก้ไขได้***

***แก้ไขได้ 3-5 ครั้ง***

  ขั้นตอนการเริ่มทำงานกัน

** 1. เตรียมรูปภาพสินค้าที่จะทำแคตตาล็อก และข้อมูลต่างๆให้พร้อม ( พิมพ์ในโปรแกรม Word, Excel )
** 2. บอก คอนเซ็ป ความต้องการ เช่น อยากได้โทนสีแบบไหน ตัวอักษรมุมมอง ตัวอย่างตามต้องการของคุณ
** 3. ขนาดที่ต้องการใช้งาน ส่งมาที่ Email : info@okartwork.com